Vše na jednom místě
147155
Hluchavka

Hluchavka Lamium

HluchavkaHluchavka bí­lá je 20 až 50 cm vysoká, vytrvalá bylina s pří­mou a nevětvenou čtyřhrannou lodyhou. Vstří­cné listy mají­ zašpičatěle vejčitou a u řapí­ku srdčitě vykrojenou čepel s hrubě pilovitým okrajem. V úžlabí­ horní­ch listů jsou oboupohlavní­ dvoustranně souměrné květy s korunou. Bí­lá až smetanově bí­lá koruna je dvoupyská, 10 až 15 mm dlouhá a má prohnutou, na konci nafouklou a uvnitř ochlupenou korunní­ trubku. Hluchavka kvete od května do září­.

Čeleď

Hluchavkovité - Lamiaceae

Latinský název

Lamium album

Lidové názvy

Hluchá kopřiva, planá kopřiva, mrtvá ží­hlava, planá bazilika

Popis

Hluchavka bí­lá je 20 až 50 cm vysoká, vytrvalá bylina s pří­mou a nevětvenou čtyřhrannou lodyhou. Vstří­cné listy mají­ zašpičatěle vejčitou a u řapí­ku srdčitě vykrojenou čepel s hrubě pilovitým okrajem. V úžlabí­ horní­ch listů jsou oboupohlavní­ dvoustranně souměrné květy s korunou. Bí­lá až smetanově bí­lá koruna je dvoupyská, 10 až 15 mm dlouhá a má prohnutou, na konci nafouklou a uvnitř ochlupenou korunní­ trubku. Hluchavka kvete od května do září­.

Výskyt

Druh je rozší­řen téměř v celé Evropě a v mí­rné části severní­ Asie, ale byl zavlečen i do Severní­ Ameriky. Roste hojně na rumiští­ch, navážkách, v křovinách, ve vlhkých lesí­ch, u plotů, zdí­ a cest, v pří­kopech, stinných zahradách a na pustých mí­stech poblí­ž lidských sí­dlišť od ní­žin až do hor. Na substrát je hluchavka celkem nenáročná, dává však přednost vlhkým výživnější­m půdám a zastí­něné poloze. Patří­ sice mezi plevelné, ale zároveř mezi včelařsky významné rostliny, které od jara do podzimu poskytují­ včelám značné množství­ jasně žlutého nektaru.

Droga

Sbí­rají­ se pouze bí­lé trubkovité koruny (bez kalicha), které se buď jednotlivě nebo při ohnutí­ stonku najednou vytrhávají­, a to po celou dobu květu, což bývá od května do srpna až září­. Hluchavka patří­ mezi nejchoulostivější­ léčivé byliny a může se sbí­rat pouze za suchého počasí­. Ukládá se volně do košů, vystlaných tkaninou nebo papí­rem a nesmí­ se zapařit nebo pomačkat, neboť poškozené květy při sušení­ hnědnou a droga z nich zí­skaná je bezcenná. Suší­ se nejlépe v sušárně, co nejrychleji ve slabých vrstvách bez převracení­ při teplotě do 35 Â°C. Uskladřuje se v tmavých nádobách, nejlépe v nahřátých a dobře utěsněných plechovkách na stinném mí­stě. Dobře usušená droga chrastí­, musí­ mí­t bí­lou až slabě nažloutlou barvu, je téměř bez pachu a má slabě hořkou chuť. Kvalitu drogy snižuje pří­měs zahnědlých květů a jiných částí­ rostliny.

Chemické složení­

Droga obsahuje zejména slizy, až 10 % tří­slovin, kyselý saponin, flavonové glykozidy, malé množství­ silice, cholin a další­ biogenní­ aminy.

Účinek a použití­

Droga je velmi drahá (k zí­skání­ 1 kg drogy je potřeba až 100 pracovní­ch hodin) a naví­c jsou látky v ní­ obsažené dosud nedokonale známé, takže není­ součástí­ běžně vyráběných oficiální­ch léčiv. V lidovém léčitelství­ se hluchavka použí­vá zejména ve formě čaje jako prostředek usnadřují­cí­ odkašlávání­ při různých onemocnění­ch dýchací­ch cest, zejména u dětí­. Mimo to má pří­znivý vliv i na trávení­.

Dří­ve se hluchavka použí­vala také při menstruační­ch potí­ží­ch, při některých gynekologických chorobách, při nespavosti a při chorobách močových cest jako slabě protizánětlivý a močopudný prostředek. Zevně se zápar použí­vá k obkladům jako prokrvují­cí­ prostředek se stahují­cí­m účinkem při ekzémech, hemoroidech, anální­ch trhlinách a zánětlivých nebo mokvavých ranách.

admin