Vše na jednom místě
147160
Jitrocel kopinatý

Jitrocel kopinatý Plantago

Jitrocel kopinatýJitrocel kopinatý je vytrvalá bylina, která vytváří­ pří­zemní­ růžici dlouze kopinatých listů se souběžnou žilnatinou, jejichž téměř lysá čepel se zužuje v dlouhý řapí­k. Z listové růžice vyrůstá několik stvolů, které jsou 10 až 30 cm vysoké a nesou krátký vejčitý až krátce válcovitý klas s drobnými květy. Z drobné čtyřcí­pé hnědavé koruny vyční­vají­ čtyři nápadné tyčinky s dlouhými bělavými nitkami a žlutými prašní­ky. Plod je vejčitá tobolka obsahují­cí­ dvě velká leskle hnědá semena. Jitrocel kvete od května do září­.

Čeleď

Jitrocelovité - Plantaginaceae

Latinský název

Plantago lanceolata

Lidové názvy

Myší­ ouško, ranocel, celní­k hojí­lek, volský jazyk

Popis

Jitrocel kopinatý je vytrvalá bylina, která vytváří­ pří­zemní­ růžici dlouze kopinatých listů se souběžnou žilnatinou, jejichž téměř lysá čepel se zužuje v dlouhý řapí­k. Z listové růžice vyrůstá několik stvolů, které jsou 10 až 30 cm vysoké a nesou krátký vejčitý až krátce válcovitý klas s drobnými květy. Z drobné čtyřcí­pé hnědavé koruny vyční­vají­ čtyři nápadné tyčinky s dlouhými bělavými nitkami a žlutými prašní­ky. Plod je vejčitá tobolka obsahují­cí­ dvě velká leskle hnědá semena. Jitrocel kvete od května do září­.

Droga

Listy jitrocele. Listy sbí­ráme od května nebo června do konce srpna. Květní­ stvoly je nutno ihned odstranit, neboť při pozdější­m čištění­ by se suchá droga drolila. Jitrocelový list je velice náročný na správné sušení­. Pomačkané, za vlhka sbí­rané nebo zapařené listy rychle černají­ a jako droga jsou bezcenné. Suší­ se v tenkých vrstvách do 5 cm, nejprve je možno listy opatrně předsušit na slunci, pak se dosouší­ ve stí­nu na vzdušném mí­stě. Při umělém sušení­ nemá teplota překročit 40 Â°C. Správně usušené listy jsou lámavé, olivově až hnědavě zelené. Jsou téměř bez pachu a mají­ mí­rně hořkou až sví­ravou chuť. Kvalitu drogy snižuje pří­měs zhnědlých listů a květní­ch stvolů. Nesmí­ také obsahovat listy ostatní­ch druhů jitrocele. Jitrocel patří­ mezi nejchoulostivější­ drogy vůbec: při manipulaci nebo nevhodném skladování­ se snadno drobí­ (je proto nutno sušit bez obracení­!), snadno vlhne, plesniví­ a černá.

Chemické složení­

Droga obsahuje až 2 % glykosidu aukubinu, který má tlumivý účinek na centrální­ nervovou soustavu, dále množství­ slizu, enzymy, tří­sloviny, vitamí­n C, hořčiny a z anorganických látek zejména kyselinu křemičitou a draselné soli.

Účinek a použití­

Jitrocel patří­ stále mezi nejznámější­ léčivé byliny. Použí­vá se zejména jako prostředek usnadřují­cí­ odkašlávání­ při chronických zánětech průdušek, astmatu a další­ch chorobách dýchací­ch cest, někdy i při trávicí­ch poruchách spojených se zácpou. Zevně se v lidové praxi použí­vá někdy na obklady při ekzémech , spáleninách, zaní­cených a špatně se hojí­cí­ch ranách i ve formě čerstvě vymačkané šťávy. Nedoporučuje se však, protože je možná druhotná infekce.

admin