Vše na jednom místě
147234
Modřenec

Modřenec Muscari

ModřenecModřenec (Muscari Mill.) je rod jednoděložných rostlin z čeledi chřestovité (Asparagaceae). Někteří autoři řadí rod modřenec (Muscari) do čeledi liliovité v širším pojetí (Liliaceae s.l.), dříve se také řadil pod rod hyacintovité (Hyacinthaceae). Někteří autoři vylišují z rodu Muscari ještě menší rod Leopoldia Parl., česky modravec. Tento článek pojednává o rodě modřenec v širším pojetí (Muscari s.l.), včetně rodu Leopoldia.

Čeleď

chřestovité (Asparagaceae)

Latinský název

Muscari armeniacum

Lidové názvy

Modravec

Popis

Jedná se o vytrvalé pozemní byliny, s cibulemi. Jsou to rostliny jednodomé s oboupohlavnými květy. Listy jsou po několika (většinou 2-7) v přízemní růžici, jsou jednoduché, přisedlé, s listovými pochvami. Čepele listů jsou celokrajné, většinou čárkovité, ploché či žlábkovité, často ztlustlé, žilnatina je souběžná. Květy jsou oboupohlavné, jsou v květenstvích, ve vrcholových hroznech. Na bázi květních stopek jsou drobné listeny, někdy však listeny chybí. Okvětí se skládá z 6 okvětních lístků ve 2 přeslenech (3+3), které jsou téměř po celé délce srostlé v baňkovitou až válcovitou okvětní trubku, zpravidla modré, vzácněji bělavé či fialové. U některých druhů (které jsou řazeny někdy do samostatného rodu Leopoldia) jsou na vrcholu hroznu sterilní květy, barevně i tvarově odlišné od fertilních. Tyčinek je 6, jsou srostlé s okvětní trubkou. Gyneceum je složeno ze 3 plodolistů, je synkarpní, semeník je svrchní. Plodem je tobolka.¨

Rozšíření ve světě

Je známo asi 30 druhů, které jsou rozšířeny v Evropě, v jihozápadní Asii a v severní Africe, jinde se vyskytují pouze adventivně.

Rozšíření v ČR

V ČR rostou 4 druhy z rodu modřenec (Muscari) + jeden nepůvodní. Pouze na jižní Moravě jsou původní druhy modřenec širolistý (Muscari botryoides) a modřenec hroznatý (Muscari neglectum), jinde v ČR může být zplanělý ze zahrádek. Modřenec hroznatý patří mezi silně ohrožené druhy (C2). Modřenec arménský (Muscari armeniacum) není v ČR původní, ale je často pěstován a hojně zplaňuje. V teplejších oblastech roste modřenec chocholatý neboli modravec chocholatý (Muscari comosum, syn.: Leopoldia comosa) a silně ohrožený druh (C2) modřenec tenkokvětý neboli modravec tenkokvětý (Muscari tenuiflorum, syn.: Leopoldia tenuiflora).

Druhy

Mapa

Tery